Samenvatting Themadag BIR

Klik hier voor een samenvatting van de Themadag van de BIR dag van 21 april jl.


Voorzitters BIR

Contactpersoon voor de BIR


Linda Nieborg 
UMCG, Groningen 
050-3613993
l.g.nieborg@icv.umcg.nl