Nieuwsbrief mei 2017 V&VN IC

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van mei 2017

Themadag LHIC BIR 2017

Op 6 april 2017 jongstleden,  was de jaarlijkse LHIC /BIR dag. Sinds een aantal jaren organiseren de landelijke hoofden intensive care  en de beroepsinhoudelijke  raad  hun  themadag gezamenlijk. Het thema van 2017 was: Met het oog op de toekomst.

Duidelijk werd dat de IC-verpleegkundigen en hun leidinggevenden de komende jaren voor veel uitdagingen komen te staan. Denk hierbij aan veranderingen in de benadering van de (IC-)  patiënt en de  veranderende  rol van de verpleegkundige . 

Lees het hele verslag.

Zijn wij op zoek naar jou?

De Beroeps Inhoudelijke Raad (BIR), is op zoek naar IC-verpleegkundigen die werkzaam zijn op verschillende IC’s in het land.

Het bestuur van V&VN-IC vertegenwoordigd een grote groep IC verpleegkundigen. Wij kunnen deze grote groep niet goed vertegenwoordigen zonder inbreng van verpleegkundigen die werkzaam in de praktijk.
De BIR fungeert als klankbordgroep voor het V&VN-IC bestuur en de diverse commissies.
De BIR adviseert het V&VN-IC bestuur, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die de intensive care zorgverlening betreffen en/of betrekking hebben op de professionele status van de Intensive Care Verpleegkundige
Er zijn veel veranderingen gaande binnen de organisatie van de IC.

Wil jij weten wat de nieuwe ontwikkelingen zijn? Heb jij hier een mening over? Ideeën over hoe het anders of beter kan? Kom dan kijken bij een bijeenkomst van de BIR!

De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 april 2017 in het Universitair Medisch Centrum In Utrecht. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie mail naar l.g.nieborg@umcg.nl

Lid worden?

Wil je lid worden van V&VN Intensive Care? 

Klik dan hier!

Laatste nieuws

 • Edwin Ista, lid van V&VN Intensive Care, heeft de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gewonnen, voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige. Het artikel, gepubliceerd in The Lancet Infectious Deseases, gaat over de effectiviteit preventieve maatregelen ter voorkoming van infecties van centrale lijnen bij patiënten op de intensive Care.

  Het artikel vind je hier

  Lees meer
 • In samenwerking met EfCCNA vraagt het MICU-ICU project aandacht voor hun vragenlijst waarin aan ICU verpleegkudigen gevraagd wordt om ervaringen te delen. Het project heeft als doel om de kennis en vaardigheden van ICU verpleegkundigen die zorgen voor patienten met een andere culturele achtergrond te verbeteren.

  The link to the questionnaire is http://mice-icu.eu/

  Lees meer
 • Op 15 -17 Februari werd in Belfast, Noord Ierland het 7e  EfCCNa congres  gehouden. Intensive Care Verpleegkundigen uit heel Europa kwamen samen en wisselden ervaringen uit onder het thema “Working together –achieving more” Het congres was met 400 deelnemers erg succesvol. Zij kwamen uit  225 verschillende .......

  Kijk voor meer informatie op de website van EfCCNA

  Lees meer
 • Op 25 januari jl. was er bijeenkomst van de stuurgroep kwaliteitsstandaard IC. Deze stuurgroep spant zich in om te komen tot een kwaliteitsstandaard voor IC afdelingen. 

  De stuurgroep bestaat uit professionals van het werkveld maar ook uit vertegenwoordigers van het zorginstituut en ziekenhuizen.

  Het bestuur van V&VN IC wil IC verpleegkundigen informeren over dit proces. Heb je interesse? Lees het verslag.

   Daarnaast kan je ook veel informatie terugvinden op deze site

  Lees meer
 • ‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017

  IC-verpleegkundigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan handvatten in de zorg rond het levenseinde, omdat zij soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ervaren.

  Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en V&VN IC zijn daarom een project gestart om een richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ te ontwikkelen en te verspreiden.
  De richtlijn biedt praktische, evidence-based aanbevelingen om End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten te verbeteren en te implementeren op je afdeling. Uit onderzoek blijkt dat familie en professionals meer tevreden zijn over de kwaliteit van zorg na implementatie van de richtlijn. 

  Lees meer