Zijn wij op zoek naar jou?

De Beroeps Inhoudelijke Raad (BIR), is op zoek naar IC-verpleegkundigen die werkzaam zijn op verschillende IC’s in het land.

Het bestuur van V&VN-IC vertegenwoordigd een grote groep IC verpleegkundigen. Wij kunnen deze grote groep niet goed vertegenwoordigen zonder inbreng van verpleegkundigen die werkzaam in de praktijk.
De BIR fungeert als klankbordgroep voor het V&VN-IC bestuur en de diverse commissies.
De BIR adviseert het V&VN-IC bestuur, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die de intensive care zorgverlening betreffen en/of betrekking hebben op de professionele status van de Intensive Care Verpleegkundige
Er zijn veel veranderingen gaande binnen de organisatie van de IC.

Wil jij weten wat de nieuwe ontwikkelingen zijn? Heb jij hier een mening over? Ideeën over hoe het anders of beter kan? Kom dan kijken bij een bijeenkomst van de BIR!
De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 april 2017 in het Akoesticum te Ede. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Voor opgave of meer informatie mail naar l.g.nieborg@umcg.nl

Lid worden?

Wil je lid worden van V&VN Intensive Care? 

Klik dan hier!

Nieuwsbrief V&VN IC

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2016


 

 

 

 

Laatste nieuws

 •  

  Afgelopen 24 en 25 november was de Venticare Experience in het prachtige Media Plaza van de Jaarbeurs Utrecht. Twe dagen waarin het kennis delen, inspireren en motiveren centraal stonden.

   

   

  Lees meer
 • Richtlijnontwikkeling is een actueel onderwerp voor ons verpleegkundig vak. Vanuit de V&VN-IC is deze richtlijnontwikkeling één van de speerpunten. Momenteel werken we al mee aan diverse richtlijnen. Een paar mooie voorbeelden hiervan zijn de volgende richtlijnen.

  Lees meer
 • De checklist Zorgbeleidsplan intensive care-afdelingen in Nederland staat online. Deze checklist/ blauwdruk is samengesteld door het NVIC bestuur op basis van de kwaliteitsstandaard, de concept waarderingssystematiek van de NKIC en input van de leden.

  Lees meer

 • Het capaciteitsorgaan heeft een rapport uitgebracht. Dit rapport bevat de landelijke raming van de 15 FZO-beroepen waaronder IC verpleegkundige, met daarin per beroep een advies voor de benodigde jaarlijkse instroom voor de jaren 2016

  Lees meer
 • De V&VN IC wil de leden informeren omtrent de ontwikkelingen rond de totstandkoming van IC kwaliteitsstandaard. Er is een stuurgroep die werkt aan deze standaard.Om die reden zullen de verslagen van de bijeenkomsten van deze stuurgroep door het bestuur van V&VN IC op deze site worden geplaatst. 

   

  Lees meer