Nieuwsbrief mei 2017 V&VN IC

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van mei 2017

Themadag LHIC BIR 2017

Op 6 april 2017 jongstleden,  was de jaarlijkse LHIC /BIR dag. Sinds een aantal jaren organiseren de landelijke hoofden intensive care  en de beroepsinhoudelijke  raad  hun  themadag gezamenlijk. Het thema van 2017 was: Met het oog op de toekomst.

Duidelijk werd dat de IC-verpleegkundigen en hun leidinggevenden de komende jaren voor veel uitdagingen komen te staan. Denk hierbij aan veranderingen in de benadering van de (IC-)  patiënt en de  veranderende  rol van de verpleegkundige . 

Lees het hele verslag.

Zijn wij op zoek naar jou?

De Beroeps Inhoudelijke Raad (BIR), is op zoek naar IC-verpleegkundigen die werkzaam zijn op verschillende IC’s in het land.

Het bestuur van V&VN-IC vertegenwoordigd een grote groep IC verpleegkundigen. Wij kunnen deze grote groep niet goed vertegenwoordigen zonder inbreng van verpleegkundigen die werkzaam in de praktijk.
De BIR fungeert als klankbordgroep voor het V&VN-IC bestuur en de diverse commissies.
De BIR adviseert het V&VN-IC bestuur, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die de intensive care zorgverlening betreffen en/of betrekking hebben op de professionele status van de Intensive Care Verpleegkundige
Er zijn veel veranderingen gaande binnen de organisatie van de IC.

Wil jij weten wat de nieuwe ontwikkelingen zijn? Heb jij hier een mening over? Ideeën over hoe het anders of beter kan? Kom dan kijken bij een bijeenkomst van de BIR!

De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 april 2017 in het Universitair Medisch Centrum In Utrecht. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie mail naar l.g.nieborg@umcg.nl

Lid worden?

Wil je lid worden van V&VN Intensive Care? 

Klik dan hier!

Laatste nieuws

 • Het 7e congress  van de European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) in Belfast is nog maar net achter de rug maar de voorbereidingen voor het volgende congres zijn inmiddels in volle gang. Op 17 juni heeft het organiserende comité een bezoek aan Nederland gebracht. In Amsterdam heeft de eerste bijeenkomst plaats gevonden alweer ter voorbereiding van het 8eEfCCNA congress dat op 13-19 februari 2019 wordt georganiseerd in Ljubljana, Slovenie. Het thema van dit congres is  'Working together, achieving more'. EfCCNA congress first announcement.

  Lees meer
 • 18
  jul


  De Intensive Care van het Radboudumc organiseert van 24 januari tot en met 26 januari 2018 een Masterclass IC-V.
  De Masterclass IC-V is bedoeld voor verpleegkundigen met een grote interesse in de Intensive Care zorg, zowel klinisch als wetenschappelijk. 

  Voor meer informatie ga naar Radbout Masterclass

  Lees meer
 • Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Sepsis. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van de richtlijn is om een nieuwe discipline overstijgende evidence-based richtlijn te ontwikkelen, gericht op de vroegtijdige herkenning, diagnose, monitoring en initiële behandeling van patiënten met (dreigende) sepsis.Er wordt zowel gezocht naar een werkgroeplid als een deelnemer voor de Invitational conference. Bij voorkeur betreft dit een verplegingswetenschapper of een verpleegkundige met ervaring rondom implementatie van richtlijnen. 

  Lees meer
 • Edwin Ista, lid van V&VN Intensive Care, heeft de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gewonnen, voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige. Het artikel, gepubliceerd in The Lancet Infectious Deseases, gaat over de effectiviteit preventieve maatregelen ter voorkoming van infecties van centrale lijnen bij patiënten op de intensive Care.

  Het artikel vind je hier

  Lees meer
 • In samenwerking met EfCCNA vraagt het MICU-ICU project aandacht voor hun vragenlijst waarin aan ICU verpleegkudigen gevraagd wordt om ervaringen te delen. Het project heeft als doel om de kennis en vaardigheden van ICU verpleegkundigen die zorgen voor patienten met een andere culturele achtergrond te verbeteren.

  The link to the questionnaire is http://mice-icu.eu/

  Lees meer