Nieuwsbrief mei 2017 V&VN IC

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2017

Themadag LHIC BIR 2017

Op 6 april 2017 jongstleden,  was de jaarlijkse LHIC /BIR dag. Sinds een aantal jaren organiseren de landelijke hoofden intensive care  en de beroepsinhoudelijke  raad  hun  themadag gezamenlijk. Het thema van 2017 was: Met het oog op de toekomst.

Duidelijk werd dat de IC-verpleegkundigen en hun leidinggevenden de komende jaren voor veel uitdagingen komen te staan. Denk hierbij aan veranderingen in de benadering van de (IC-)  patiënt en de  veranderende  rol van de verpleegkundige . 

Lees het hele verslag.

Zijn wij op zoek naar jou?

De Beroeps Inhoudelijke Raad (BIR), is op zoek naar IC-verpleegkundigen die werkzaam zijn op verschillende IC’s in het land.

Het bestuur van V&VN-IC vertegenwoordigd een grote groep IC verpleegkundigen. Wij kunnen deze grote groep niet goed vertegenwoordigen zonder inbreng van verpleegkundigen die werkzaam in de praktijk.
De BIR fungeert als klankbordgroep voor het V&VN-IC bestuur en de diverse commissies.
De BIR adviseert het V&VN-IC bestuur, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die de intensive care zorgverlening betreffen en/of betrekking hebben op de professionele status van de Intensive Care Verpleegkundige
Er zijn veel veranderingen gaande binnen de organisatie van de IC.

Wil jij weten wat de nieuwe ontwikkelingen zijn? Heb jij hier een mening over? Ideeën over hoe het anders of beter kan? Kom dan kijken bij een bijeenkomst van de BIR!

De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 april 2017 in het Universitair Medisch Centrum In Utrecht. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie mail naar l.g.nieborg@umcg.nl

Lid worden?

Wil je lid worden van V&VN Intensive Care? 

Klik dan hier!

Laatste nieuws

 • Sepsis is doodsoorzaak nummer 1 op de intensive cares in ons land. En: sepsis wordt zowel buiten als binnen het ziekenhuis vaak te laat onderkend. Gevolg: onnodig grote impact én groeiende gezondheidszorgkosten. De bekendheid met (de gevolgen van) sepsis schiet tekort. Dit alles kan anders, moet anders! In navolging van de WHO roepen wij op tot een Nationaal Actieplan.

  Onderteken de petitie op https://sosvoorsepsis.petities.nl

  Lees meer
 • Stichting NICE heeft het jaarboek 2016 gepubliceerd. Dit is zowel een jaarverslag over
  de IC-zorg in Nederland in het afgelopen jaar, als een vooruitblik op wat komen gaat en
  waar we ons op voorbereiden. Het jaarboek bevat interessante informatie waaronder een zorgzwaartemeting.

  Ga naar het jaarboek 

  Lees meer
 • Zorginstituut Nederland heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg’ te bevorderen. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Elke verzekerde moet er immers op kunnen rekenen dat hij goede en betaalbare zorg ontvangt.  ......

  Binnenkort begint het Zorginstituut met een analyse van de zorg bij ziekten van het zenuwstelsel. Voor dit project is een bijdrage vanuit het vakgebied van de IC van groot belang. Zij horen graag bij welke aandoeningen de zorg verbeterd zou moeten worden en wat daarvoor nodig is. Heb jij ideeën of discussiepunten in te brengen? Meld je dan aan bij V&VN-IC. Wij zijn op zoek naar professionals dit vanuit V&VN-IC mee willen denken omtrent dit onderwerp, zodat dit project van Zinnige Zorg zo goed mogelijk aan sluit op bestaande initiatieven binnen de acute zorg.

  Lees meer
 • De Stuurgroep kwaliteitsstandaard Intensive Care organiseert samen met het Zorginstituut, de Kwaliteitsraad en deskundigen uit lokale IC-netwerken op 30 november een leer- en netwerkbijeenkomst. Graag nodigen wij u ook uit voor deze bijeenkomst, waarbij de invoering van de kwaliteitstandaard centraal zal staan. Hierbij de link waarmee je je kan inschrijven voor deze interessante bijeenkomst. Deze link kun je tevens delen met uw collega's voor wie deze bijeenkomst ook interessant zou kunnen zijn. Details over de bijeenkomst vindt u hieronder.

   

  Lees meer
 • In januari 2016 opende de Intensive Care van het Radboudumc de eerste weaningsunit van Nederland: Nijmegen Expertise Centrum voor Ontwenning van Beademing (NExCOB). Een toegewijd multi-disciplinair team met specialistische kennis zorgt ervoor dat deze afdeling vele successen boekt bij patiënten die moeizaam te ontwennen zijn van de beademing.
   
  Ter bevordering en verspreiding van kennis en expertise rondom weaning nodigen wij u als professional op de Intensive Care van harte uit om deel te nemen aan dit symposium.
  Wanneer     27 november 2017, 08.30 - 16.30 uur.
  Waar           Radboudumc, locatie Tuinzaal, route

  Meer informatie

   

  Lees meer