Banner V&VN IC 1.0

Themdag Landelijke Hoofden Intensive Care

Traditie getrouw is er ook dit jaar in het voorjaar weer de themadag LHIC. Deze dag is niet alleen voor hoofdverpleegkundigen en leden van de Beroepsinhoudelijk Raad maar ook voor IC verpleegkundigen die zich interesseren organisatorisch aspecten van de IC zorg in Nederland. Er worden ook dit jaar weer inspirende lezingen gegeven. 

Schrijf je hier in op deze landelijke themadag


Jaarplan V&VN IC 2018 - 2020

V&VN IC is de beroepsvereniging voor iedere IC-verpleegkundige. V&VN-IC wil de thuisbasis vormen en een ontmoetingsplaats zijn voor alle professionals in de wereld van de intensieve zorg. In het jaarplan 2018 - 2020 willen wij onze leden informeren over onze plannen en de doelen die wij nastreven.

Lees hier het jaarplan 2018 - 2020.

Nieuwsbrief november 2018

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2018

Jaarverslag V&VN IC 2017

Hierbij het jaarverslag van V&VN IC van 2017.

Ga naar het jaarverslag

Laatste nieuws

 •  

  2e landelijke symposium voor IC netwerken

  Hoe ziet de IC zorg er in detoekomst uit? Waar (ver)blijft de IC patiënt? Optimaal samenwerkenin een virtuele IC? Wat betekent het netwerk voor je loopbaan?Laat je inspireren door Netwerk IC Nijmegen & Omstreken /Netwerk IC Gelderland Oost én praat mee!

   

  28 november 2018

  13:00 tot 17:00 uur

   van der Valk Hotel Lent 

   Hertog Eduardplein 4 

   6663 AN Nijmegen

  Lees hier meer

  Lees meer
 • De Intensive Care van het Radboudumc organiseert van 23 januari tot en met 25 januari 2019 een Masterclass IC-V. De Masterclass IC-V is bedoeld voor verpleegkundigen met een grote interesse in de Intensive Care zorg, zowel klinisch als wetenschappelijk.

  Doel van de Masterclass IC-V is het ontdekken, herkennen en verrijken van kennis waarmee en waarna de
  IC- verpleegkundige deze verdiepingkan toepassen in de beroepspraktijk.De volgende werkvormen worden hierbij gebruikt: hoorcollege, intervisie, case onderwijs en discussie gesprekken.

  Meer informatie vind je op deze site

   

  Lees meer
 • Recent hebben er twee publicaties in de JAMA gestaan van verpleegkundig onderzoekers. 

  Het eerste betreft een artikel over het effect van Haldol met Mark van de Boogaard uit het Radboud UMCU als eerste auteur: 

  Effect of Haloperidol on Survival Among Critically Ill Adults With a High Risk of Delirium. The REDUCE Randomized Clinical Trial. (link naar artikel)

   

  Het tweede betreft een artikel over het effect van vernevelen met Frederique Paulus uit het AMC als laatste auteur: 

  Effect of On-Demand vs Routine Nebulization of Acetylcysteine With Salbutamol on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Receiving Invasive VentilationA Randomized Clinical Trial. (link naar artikel)

   Een prachtige prestatie die we hier graag onder de aandacht willen brengen!

  Lees meer

 • 2e landelijke symposium voor IC netwerken

  Hoe ziet de IC zorg er in detoekomst uit? Waar (ver)blijft de IC patiënt? Optimaal samenwerkenin een virtuele IC? Wat betekent het netwerk voor je loopbaan?Laat je inspireren door Netwerk IC Nijmegen & Omstreken /Netwerk IC Gelderland Oost én praat mee!

  28 november 2018
  13:00 tot 17:00 uur
  van der Valk Hotel Lent 
  Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen

  Lees meer
 • Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Sepsis. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van de richtlijn is om een nieuwe discipline overstijgende evidence-based richtlijn te ontwikkelen, gericht op de vroegtijdige herkenning, diagnose, monitoring en initiële behandeling van patiënten met (dreigende) sepsis.Er wordt zowel gezocht naar een werkgroeplid als een deelnemer voor de Invitational conference. Bij voorkeur betreft dit een verplegingswetenschapper of een verpleegkundige met ervaring rondom implementatie van richtlijnen. 

  Lees meer