Banner V&VN IC 1.0

Besluit minister Bruins: brede overgangsregeling voor verpleegkundigen

Vandaag heeft minister Bruins zijn besluit bekend gemaakt over de overgangsregeling verpleegkundigen. Die overgangsregeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep. V&VN heeft de afgelopen jaren gepleit voor een brede overgangsregeling waarvoor - naast hbo-opgeleide verpleegkundigen - ook mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding in aanmerking komen. De minister heeft nu besloten tot een brede overgangsregeling, zonder toetsing vooraf. De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel. Lees verder

Jaarplan V&VN IC 2018 - 2020

V&VN IC is de beroepsvereniging voor iedere IC-verpleegkundige. V&VN-IC wil de thuisbasis vormen en een ontmoetingsplaats zijn voor alle professionals in de wereld van de intensieve zorg. In het jaarplan 2018 - 2020 willen wij onze leden informeren over onze plannen en de doelen die wij nastreven.

Lees hier het jaarplan 2018 - 2020.

Nieuwsbrief september 2019

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hiervoor de nieuwsbrief van april 2019

Jaarverslag V&VN IC 2017

Hierbij het jaarverslag van V&VN IC van 2017.

Ga naar het jaarverslag

Nieuwe werkgroep SIT

In 2015 is het landelijk netwerk MET en SIT coördinatoren opgezet, dat een platform biedt voor vragen, zorgen en problemen die leven bij de implementatie en borging van het VMS thema Vitaal Bedreigde Patiënt.

Hier vind je meer informatie over de werkgroep 

Laatste nieuws

 • Op 1 november organiseert het St. Antonius Ziekenhuis een congres in het kader van 60 jaar multidisciplinaire IC zorg in de instelling. In de jaren vijftig werden in het St. Antonius Ziekenhuis de eerste hartingrepen uitgevoerd. In die tijd gingen patiënten na de operatie terug naar de verpleegafdeling. Was er sprake van ademhalingsinsufficiëntie of een andere complicatie dan bleef de patiënt op de operatiekamer. Hier werd de patiënt dan 24 uur per dag door verplegend personeel van de operatieafdeling en artsen behandeld en verzorgd. De bewaking bestond uit bloeddrukmeting, ECG, temperatuurmeting en er was een perifere polsmonitor. In de afgelopen 60 jaar is het aantal oudere patiënten met meerdere aandoeningen steeds verder toegenomen. 

  Tijdens het congres nemen we u mee in hoe de multidisciplinaire besluitvorming voor deze groep verder is geïntensiveerd in het AGE-project. Verder zullen experts hun licht laten schijnen over de wijze waarop we omgaan met pulmonale hypertensie en rechterkamer falen, zowel nu als in de toekomst.

  Hier vind je meer informatie over dit congres

  Lees meer
 • Van de organisatie van de EfCCNa kreeg V&VN-IC een uitnodiging als Nederlandse beroepsorganisatie voor de presidentslunch voor een meeting met alle Europese beroepsorganisaties. 

  Dit vonden we een mooie kans om te laten zien waar we in Nederland mee bezig zijn. We hebben uitgelegd dat er veel verpleegkundigen uit het hele land meegewerkt hebben via de ronde tafel bijeenkomsten. Het in het Engels vertaalde Expertisegebied IC-verpleegkundige werd aangeboden aan alle landen die deelnemen. Het document werd enthousiast ontvangen!

  Lees meer
 • Vanuit het MUMC+ is een groep een nationaal onderzoek gestart naar morele stress. Morele stress is een belangrijk probleem en treedt op wanneer zorgverleners niet kunnen handelen naar eigen en/of professionele waarden over goede zorg. Er is vrijwel dagelijks sprake van morele stress op de IC. Het is, naast meerdere gevolgen, gerelateerd aan het optreden van een burn-out en kan een reden zijn voor ontslag.

  STress

  Dit onderzoek heeft als doel om factoren en oorzaken in kaart te brengen die gerelateerd zijn aan morele stress. Zowel IC-verpleegkundigen als intensivisten worden meegenomen in dit onderzoek, zodat het systeem samen wordt gepakt. Dit, in tegenstelling tot eerder onderzoek wat zich met name richtte op verpleegkundigen. Met deze gegevens kunnen er mogelijk gerichte interventies worden ontwikkeld om morele stress beter aan te pakken. Hierbij kunnen zowel de patiëntenzorg als het personeel baat bij hebben. Graag zou ik u willen uitnodigen om deel te nemen aan een landelijk onderzoek naar morele stress op de Intensive Care.Het betreft een vragenlijst welke circa 10 minuten duurt om te in vullen. Een uitgebreide informatiebrief en het informed consent-formulier vindt u op de eerste pagina als u onderstaande link opent.

  Om de vragenlijst in te vullen, kunt hier naar de onderzoekssite.
  Uw stem telt! Laten we zoveel mogelijk respons krijgen zodat we dit probleem kunnen gaan aanpakken! 

  Namens de onderzoekers dank voor de medewerking  Lees meer
 • Mensen die bepaalde darmbacteriën niet hebben, hebben een grotere kans om depressief te zijn. Dat blijkt uit de meest omvangrijke studie tot nog toe naar het verband tussen onze darmflora en geestelijke gezondheid.De KU Leuven onderzocht samen met zijn collega’s de darmflora van meer dan duizend Belgische vrijwilligers. Deze mensen hadden de genetische code van hun darmbacteriën in kaart laten brengen als onderdeel van een grotere studie. Het Leuvense team stelde vast dat twee soorten bacteriën, Dialister en Coprococcus, minder vaak voorkomen bij mensen die meldden dat ze depressief zijn. Uit een tweede onderzoek met een groep van meer dan duizend vrijwilligers uit Nederland bleek hetzelfde resultaat. ...............

  Het onderzoek werd gepubliceerd in Nature Microbiology

  Lees meer
 • Op 25 januari jl. was er bijeenkomst van de stuurgroep kwaliteitsstandaard IC. Deze stuurgroep spant zich in om te komen tot een kwaliteitsstandaard voor IC afdelingen. 

  De stuurgroep bestaat uit professionals van het werkveld maar ook uit vertegenwoordigers van het zorginstituut en ziekenhuizen.

  Het bestuur van V&VN IC wil IC verpleegkundigen informeren over dit proces. Heb je interesse? Lees het verslag.

   Daarnaast kan je ook veel informatie terugvinden op deze site

  Lees meer