Banner V&VN IC 1.0

MICE 2018

Save the date: op 14 september 2018 (en niet in 2019 zoals per abuis in vorige nieuwsbrief is vermeld) vindt het Symposium on intercultural Nursing Care in ICU plaats

Dit is een gratis bijeenkomst voor verpleegkundigen welke dit jaar in Amsterdam plaats vindt. Wil jij deelnemen? Reserveer dan vast de datum! Lees hier meer over dit congres.

Nieuwsbrief februari 2018

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van februari 2018

Programma LHIC BIR 2018

Op 19 april wordt weer de jaarlijkse themadag LHIC en BIR georganiseerd. Ook dit jaar staan er weer interessante, boeiende en actuele onderwerpen op het programma uit de wereld van de IC. 

Klik dan hier voor het hele programma.

Inschrijven kan ook hier!

Klinimetrie op de intensive care

Hierbij een link naar een interessant verpleegkundig proefschrift van Saskia Rijkenberg. In het proefschrift 'toegepaste klinimetrie op de intensive care' worden onderzoeksresultaten beschreven van o.a. pijnmeting bij beademde patienten en continue subcutane glucose meting bij ernstig zieke patienten.

Ga naar het proefschrift

Jaarplan 2017 -2020

Het bestuur heeft een jaarplan geschreven voor 2017. Dit jaarplan richt zich op 2017, maar blikt in haar activiteiten ook vooruit op de komende jaren en wil daarmee richting geven aan de ontwikkelingen van de professie van IC verpleegkunde.  

Het bestuur van V&VN IC stelt zich ten doel om de Intensive Care verpleegkundigen in Nederland in staat te stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met passie professioneel uit te oefenen.

Lees hier het hele document

Laatste nieuws

 • Op 12 april kun je een uniek kijkje nemen achter de schermen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. Tijdens het symposium 'Bruggen bouwen voor de toekomst' krijg je informatie over de samenwerking tussen beide ziekenhuizen, de laatste ontwikkelingen in je vakgebied en carrièreperspectieven van beide organisaties. Met onder meer rondleidingen in de kliniek, het operatiecentrum en de apotheek en een virtuele tour door het gloednieuwe Prinses Máxima Centrum. Maar ook workshops, zoals reanimeren en het begeleiden van een bevalling,  en een banenmarkt! Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

  Lees meer
 • In samenwerking met Acute Zorgregio Oost, de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening en minor High Care volwassenen en moeder en kind, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden juille uitgenodigd voor een conferentie op donderdag 5 april waarbij de samenwerking in de keten acute zorg centraal staat.
  Het programma bestaat uit twee plenaire lezingen: Eerste Hulp Geen Vervoer. Samenwerking in onderzoek met praktijk door Dr. Remco Ebben, associate lector HAN en ambulanceverpleegkundige en een lezing door Prof. Dr. Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg AMC, over de aanpak van kwetsbare oudere in acute zorg. Daarnaast zijn er diverse workshops. Kijk hier voor het volledige programma en schrijf je snel in.

   

  Lees meer
 • Op 26 maart aanstaande vindt het 30e Max Taks Vaatsymposium plaats. met lezingen worden door specialisten uit het veld en gericht op paramedici en medici die bij deze zorg betrokken zijn.

  Lees meer
 • Op 11 augustus zijn de onderzoeksresultaten van de landelijke enquête naar "Geestelijk Welbevinden en Geestelijke Verzorging op de IC, gehouden onder intensivisten, IC verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, werkzaam op IC's in Nederland, gepubliceerd in het wetenschappelijk blad: "Journal of Religion and Health." Het onderzoek werd uitgevoerd door Suzan Willemse et al.Langs deze weg wil zij iedereen bedanken voor de medewerking bij dit onderzoek. Lees hier het artikel 

  Spiritual Care in the ICU: Perspectives of Dutch Intensivists, ICU Nurses, and Spiritual Caregivers.

  Lees meer
 • Sepsis is doodsoorzaak nummer 1 op de intensive cares in ons land. En: sepsis wordt zowel buiten als binnen het ziekenhuis vaak te laat onderkend. Gevolg: onnodig grote impact én groeiende gezondheidszorgkosten. De bekendheid met (de gevolgen van) sepsis schiet tekort. Dit alles kan anders, moet anders! In navolging van de WHO roepen wij op tot een Nationaal Actieplan.

  Onderteken de petitie op https://sosvoorsepsis.petities.nl

  Lees meer

Patiëntenorganisatie IC Connect

Stichting FCIC heeft op 7 september 2017 IC Connect opgericht, de patiëntenorganisatie voor (ex-)IC-patiënten en naasten. Het oprichten van IC Connect wordt gezien als een belangrijke schakel in de IC-nazorg: lotgenotencontact en voorlichting aan patiënten en naasten. Samen met Stichting FCIC zullen ze belangenbehartiging en deelname aan wetenschappelijk onderzoek vorm blijven geven..

Op 11 november jl organiseerden zij in het Spoorwegmuseum te Utrecht de eerste lotgenotencontact. Lees in hun nieuwsbrief over de oprichting van IC Connect, de spanning rondom de subsidieaanvraag bij Fonds PGO van het Ministerie van VWS en over de indrukwekkende Lotgenotendag.