Richtlijn overbelasting mantelzorgers

Er wordt vanuit het Programma Kwaliteitsstandaarden V&VN een richtlijn ontwikkeld om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. Een belangrijk startpunt is een goede analyse van knelpunten en behoeftes. Eén van de manieren die wij hiervoor gebruiken is het uitzetten van een korte vragenlijst voor verpleegkundigen en verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

V&VN vraagt jullie om onderstaande vragenlijst voor maandag 4 december in te vullen. 

Voor vragen neem op contact met de contactpersoon van de richtlijn:

Maud Heinen       

Jaarplan 2017 -2020

Het bestuur heeft een jaarplan geschreven voor 2017. Dit jaarplan richt zich op 2017, maar blikt in haar activiteiten ook vooruit op de komende jaren en wil daarmee richting geven aan de ontwikkelingen van de professie van IC verpleegkunde.  

Het bestuur van V&VN IC stelt zich ten doel om de Intensive Care verpleegkundigen in Nederland in staat te stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met passie professioneel uit te oefenen.

Lees hier het hele document

Nieuwsbrief mei 2017 V&VN IC

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2017

Lid worden?

Wil je lid worden van V&VN Intensive Care? 

Klik dan hier!

Laatste nieuws

 • Het Radboud UMC organiseert op 23 maart 2018 een cardio-thoracaal symposium onder de titel 'de kloppende keten 3.0. Tijdens het symposium zal er aandacht zijn voor thoracale vaatchirurgie, apicale benadering van de TAVI, longchirurgie, invloeden van diepe koeling op het brein en bloedingsprotocol. Het symposium is bestemd IC-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, anesthesiemedewerkers, (arts) assistenten en andere zorgverleners, die betrokken zijn bij de hart- en longchirurgische patiënt. De kosten zijn € 75,- en inschrijven en meer informatie vind je hier

  Lees meer
 • Op 11 augustus zijn de onderzoeksresultaten van de landelijke enquête naar "Geestelijk Welbevinden en Geestelijke Verzorging op de IC, gehouden onder intensivisten, IC verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, werkzaam op IC's in Nederland, gepubliceerd in het wetenschappelijk blad: "Journal of Religion and Health." Het onderzoek werd uitgevoerd door Suzan Willemse et al.Langs deze weg wil zij iedereen bedanken voor de medewerking bij dit onderzoek. Lees hier het artikel 

  Spiritual Care in the ICU: Perspectives of Dutch Intensivists, ICU Nurses, and Spiritual Caregivers.

  Lees meer
 • Sepsis is doodsoorzaak nummer 1 op de intensive cares in ons land. En: sepsis wordt zowel buiten als binnen het ziekenhuis vaak te laat onderkend. Gevolg: onnodig grote impact én groeiende gezondheidszorgkosten. De bekendheid met (de gevolgen van) sepsis schiet tekort. Dit alles kan anders, moet anders! In navolging van de WHO roepen wij op tot een Nationaal Actieplan.

  Onderteken de petitie op https://sosvoorsepsis.petities.nl

  Lees meer
 • Stichting NICE heeft het jaarboek 2016 gepubliceerd. Dit is zowel een jaarverslag over
  de IC-zorg in Nederland in het afgelopen jaar, als een vooruitblik op wat komen gaat en
  waar we ons op voorbereiden. Het jaarboek bevat interessante informatie waaronder een zorgzwaartemeting.

  Ga naar het jaarboek 

  Lees meer
 • Zorginstituut Nederland heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg’ te bevorderen. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Elke verzekerde moet er immers op kunnen rekenen dat hij goede en betaalbare zorg ontvangt.  ......

  Binnenkort begint het Zorginstituut met een analyse van de zorg bij ziekten van het zenuwstelsel. Voor dit project is een bijdrage vanuit het vakgebied van de IC van groot belang. Zij horen graag bij welke aandoeningen de zorg verbeterd zou moeten worden en wat daarvoor nodig is. Heb jij ideeën of discussiepunten in te brengen? Meld je dan aan bij V&VN-IC. Wij zijn op zoek naar professionals dit vanuit V&VN-IC mee willen denken omtrent dit onderwerp, zodat dit project van Zinnige Zorg zo goed mogelijk aan sluit op bestaande initiatieven binnen de acute zorg.

  Lees meer