Banner V&VN IC 1.0

MICE 2018

Save the date: op 14 september 2018 (en niet in 2019 zoals per abuis in vorige nieuwsbrief is vermeld) vindt het Symposium on intercultural Nursing Care in ICU plaats

Dit is een gratis bijeenkomst voor verpleegkundigen welke dit jaar in Amsterdam plaats vindt. Wil jij deelnemen? Reserveer dan vast de datum! Lees hier meer over dit congres.

Nieuwsbrief februari 2018

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van februari 2018

Programma LHIC BIR 2018

Op 19 april wordt weer de jaarlijkse themadag LHIC en BIR georganiseerd. Ook dit jaar staan er weer interessante, boeiende en actuele onderwerpen op het programma uit de wereld van de IC. 

Klik dan hier voor het hele programma.

Inschrijven kan ook hier!

Klinimetrie op de intensive care

Hierbij een link naar een interessant verpleegkundig proefschrift van Saskia Rijkenberg. In het proefschrift 'toegepaste klinimetrie op de intensive care' worden onderzoeksresultaten beschreven van o.a. pijnmeting bij beademde patienten en continue subcutane glucose meting bij ernstig zieke patienten.

Ga naar het proefschrift

Jaarplan 2017 -2020

Het bestuur heeft een jaarplan geschreven voor 2017. Dit jaarplan richt zich op 2017, maar blikt in haar activiteiten ook vooruit op de komende jaren en wil daarmee richting geven aan de ontwikkelingen van de professie van IC verpleegkunde.  

Het bestuur van V&VN IC stelt zich ten doel om de Intensive Care verpleegkundigen in Nederland in staat te stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met passie professioneel uit te oefenen.

Lees hier het hele document

Laatste nieuws

 • Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) won vanmiddag tijdens het PGOsupport congres “Impact! Met patiëntenperspectief” een van de drie juryprijzen (€4000) voor patiëntenorganisaties die een succesvolle lobby voerden om met inzet van patiëntenperspectief een positieve impuls te geven aan de kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van (over-)leven. Lees hier verder

   

   

  Lees meer
 • Op 11 augustus zijn de onderzoeksresultaten van de landelijke enquête naar "Geestelijk Welbevinden en Geestelijke Verzorging op de IC, gehouden onder intensivisten, IC verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, werkzaam op IC's in Nederland, gepubliceerd in het wetenschappelijk blad: "Journal of Religion and Health." Het onderzoek werd uitgevoerd door Suzan Willemse et al.Langs deze weg wil zij iedereen bedanken voor de medewerking bij dit onderzoek. Lees hier het artikel 

  Spiritual Care in the ICU: Perspectives of Dutch Intensivists, ICU Nurses, and Spiritual Caregivers.

  Lees meer
 • Sepsis is doodsoorzaak nummer 1 op de intensive cares in ons land. En: sepsis wordt zowel buiten als binnen het ziekenhuis vaak te laat onderkend. Gevolg: onnodig grote impact én groeiende gezondheidszorgkosten. De bekendheid met (de gevolgen van) sepsis schiet tekort. Dit alles kan anders, moet anders! In navolging van de WHO roepen wij op tot een Nationaal Actieplan.

  Onderteken de petitie op https://sosvoorsepsis.petities.nl

  Lees meer
 • Zorginstituut Nederland heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg’ te bevorderen. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Elke verzekerde moet er immers op kunnen rekenen dat hij goede en betaalbare zorg ontvangt.  ......

  Binnenkort begint het Zorginstituut met een analyse van de zorg bij ziekten van het zenuwstelsel. Voor dit project is een bijdrage vanuit het vakgebied van de IC van groot belang. Zij horen graag bij welke aandoeningen de zorg verbeterd zou moeten worden en wat daarvoor nodig is. Heb jij ideeën of discussiepunten in te brengen? Meld je dan aan bij V&VN-IC. Wij zijn op zoek naar professionals dit vanuit V&VN-IC mee willen denken omtrent dit onderwerp, zodat dit project van Zinnige Zorg zo goed mogelijk aan sluit op bestaande initiatieven binnen de acute zorg.

  Lees meer
 • De Stuurgroep kwaliteitsstandaard Intensive Care organiseert samen met het Zorginstituut, de Kwaliteitsraad en deskundigen uit lokale IC-netwerken op 30 november een leer- en netwerkbijeenkomst. Graag nodigen wij u ook uit voor deze bijeenkomst, waarbij de invoering van de kwaliteitstandaard centraal zal staan. Hierbij de link waarmee je je kan inschrijven voor deze interessante bijeenkomst. Deze link kun je tevens delen met uw collega's voor wie deze bijeenkomst ook interessant zou kunnen zijn. Details over de bijeenkomst vindt u hieronder.

   

  Lees meer

Patiëntenorganisatie IC Connect

Stichting FCIC heeft op 7 september 2017 IC Connect opgericht, de patiëntenorganisatie voor (ex-)IC-patiënten en naasten. Het oprichten van IC Connect wordt gezien als een belangrijke schakel in de IC-nazorg: lotgenotencontact en voorlichting aan patiënten en naasten. Samen met Stichting FCIC zullen ze belangenbehartiging en deelname aan wetenschappelijk onderzoek vorm blijven geven..

Op 11 november jl organiseerden zij in het Spoorwegmuseum te Utrecht de eerste lotgenotencontact. Lees in hun nieuwsbrief over de oprichting van IC Connect, de spanning rondom de subsidieaanvraag bij Fonds PGO van het Ministerie van VWS en over de indrukwekkende Lotgenotendag.