Banner V&VN IC 1.0

Ledenpeiling wet BIG bij IC-verpleegkundigen

Hoe nu verder?

Nadat de V&VN de steun voor de wet BIG heeft ingetrokken en de wet van tafel is, heeft de V&VN een ledenpeiling gehouden onder alle leden. Landelijk hebben 17.420 verpleegkundigen en verzorgenden gereageerd. 511 respondenten zijn IC-verpleegkundige. Dat de wet BIG 2 niet doorgaat is voor de meeste IC-verpleegkundigen een prettige uitkomst, 80% heeft in de peiling aangegeven hier achter te staan. Er is verdeeldheid over de invoering van functiedifferentiatie op de Intensive Care. Op de vraag; Moet het onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen worden vastgelegd in een WET ('beroepsdifferentiatie')? Zegt 42% ja tegen 47% nee. 43% vind dat functie differentiatie vastgelegd moet worden via het CAO. Wat opvalt onder de respondenten van de IC is dat 20% een MBO, 49% een Inservice Opleiding en 34% een HBO vooropleiding heeft. Het is onduidelijk welke vorm functiedifferentiatie op de Intensive Care gaat krijgen. Vanuit V&VN-IC proberen we onze collega's in de toekomst zo goed mogelijk op de hoogte te houden en mee te laten denken omtrent de nieuwste ontwikkelingen.

Jaarplan V&VN IC 2018 - 2020

V&VN IC is de beroepsvereniging voor iedere IC-verpleegkundige. V&VN-IC wil de thuisbasis vormen en een ontmoetingsplaats zijn voor alle professionals in de wereld van de intensieve zorg. In het jaarplan 2018 - 2020 willen wij onze leden informeren over onze plannen en de doelen die wij nastreven.

Lees hier het jaarplan 2018 - 2020.

Nieuwsbrief september 2019

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hiervoor de nieuwsbrief van april 2019

Jaarverslag V&VN IC 2017

Hierbij het jaarverslag van V&VN IC van 2017.

Ga naar het jaarverslag

Nieuwe werkgroep SIT

In 2015 is het landelijk netwerk MET en SIT coördinatoren opgezet, dat een platform biedt voor vragen, zorgen en problemen die leven bij de implementatie en borging van het VMS thema Vitaal Bedreigde Patiënt.

Hier vind je meer informatie over de werkgroep 

Laatste nieuws

 • "Hello, my name is Salvo and I am from Italy. I am a Master's student in Design for Interaction at TU Delft. For my graduation project I am investigating on the effects medical alarms have on ICU patients' psychological well-being.

   
  Staying in the ICU is an overwhelming experience and its effects may linger long after discharge from the hospital. Medical alarms play a major role in this because they can prevent the patient from recovering from serious illnesses. They do not only have a negative influence on the quality of sleep but they also often scare patients and thus increase the risks to develop psychological issues, such as anxiety disorders. We want to get an understanding of the contextual factors that influence the behaviours and opinions on medical alarms in nurses and patients. I ask help from ICU nurses who have experience in single-bed rooms. They will be involved in three activities: sensitizing (1 hour), one-on-one interview (1hour) and one workshop (2 hours)." 
  Do you want to participate?
  S.L.Cucinella@tudelft.student.nl
  +39 320 1890 113


  Lees meer
 • Op 1 november organiseert het St. Antonius Ziekenhuis een congres in het kader van 60 jaar multidisciplinaire IC zorg in de instelling. In de jaren vijftig werden in het St. Antonius Ziekenhuis de eerste hartingrepen uitgevoerd. In die tijd gingen patiënten na de operatie terug naar de verpleegafdeling. Was er sprake van ademhalingsinsufficiëntie of een andere complicatie dan bleef de patiënt op de operatiekamer. Hier werd de patiënt dan 24 uur per dag door verplegend personeel van de operatieafdeling en artsen behandeld en verzorgd. De bewaking bestond uit bloeddrukmeting, ECG, temperatuurmeting en er was een perifere polsmonitor. In de afgelopen 60 jaar is het aantal oudere patiënten met meerdere aandoeningen steeds verder toegenomen. 

  Tijdens het congres nemen we u mee in hoe de multidisciplinaire besluitvorming voor deze groep verder is geïntensiveerd in het AGE-project. Verder zullen experts hun licht laten schijnen over de wijze waarop we omgaan met pulmonale hypertensie en rechterkamer falen, zowel nu als in de toekomst.

  Hier vind je meer informatie over dit congres

  Lees meer
 • Van de organisatie van de EfCCNa kreeg V&VN-IC een uitnodiging als Nederlandse beroepsorganisatie voor de presidentslunch voor een meeting met alle Europese beroepsorganisaties. 

  Dit vonden we een mooie kans om te laten zien waar we in Nederland mee bezig zijn. We hebben uitgelegd dat er veel verpleegkundigen uit het hele land meegewerkt hebben via de ronde tafel bijeenkomsten. Het in het Engels vertaalde Expertisegebied IC-verpleegkundige werd aangeboden aan alle landen die deelnemen. Het document werd enthousiast ontvangen!

  Lees meer
 • Vanuit het MUMC+ is een groep een nationaal onderzoek gestart naar morele stress. Morele stress is een belangrijk probleem en treedt op wanneer zorgverleners niet kunnen handelen naar eigen en/of professionele waarden over goede zorg. Er is vrijwel dagelijks sprake van morele stress op de IC. Het is, naast meerdere gevolgen, gerelateerd aan het optreden van een burn-out en kan een reden zijn voor ontslag.

  STress

  Dit onderzoek heeft als doel om factoren en oorzaken in kaart te brengen die gerelateerd zijn aan morele stress. Zowel IC-verpleegkundigen als intensivisten worden meegenomen in dit onderzoek, zodat het systeem samen wordt gepakt. Dit, in tegenstelling tot eerder onderzoek wat zich met name richtte op verpleegkundigen. Met deze gegevens kunnen er mogelijk gerichte interventies worden ontwikkeld om morele stress beter aan te pakken. Hierbij kunnen zowel de patiëntenzorg als het personeel baat bij hebben. Graag zou ik u willen uitnodigen om deel te nemen aan een landelijk onderzoek naar morele stress op de Intensive Care.Het betreft een vragenlijst welke circa 10 minuten duurt om te in vullen. Een uitgebreide informatiebrief en het informed consent-formulier vindt u op de eerste pagina als u onderstaande link opent.

  Om de vragenlijst in te vullen, kunt hier naar de onderzoekssite.
  Uw stem telt! Laten we zoveel mogelijk respons krijgen zodat we dit probleem kunnen gaan aanpakken! 

  Namens de onderzoekers dank voor de medewerking  Lees meer
 • Op 25 januari jl. was er bijeenkomst van de stuurgroep kwaliteitsstandaard IC. Deze stuurgroep spant zich in om te komen tot een kwaliteitsstandaard voor IC afdelingen. 

  De stuurgroep bestaat uit professionals van het werkveld maar ook uit vertegenwoordigers van het zorginstituut en ziekenhuizen.

  Het bestuur van V&VN IC wil IC verpleegkundigen informeren over dit proces. Heb je interesse? Lees het verslag.

   Daarnaast kan je ook veel informatie terugvinden op deze site

  Lees meer