Banner V&VN IC 1.0

Nieuwsbrief november 2017 V&VN IC

Een keer in de twee maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de leden van V&VN IC. In de nieuwsbrief willen we als bestuur onze leden informeren over interessante ontwikkelingen in het vakgebied of andere wetenswaardigheden binnen de zorg.

Klik hier voor de nieuwsbrief van november 2017

Lid worden?

Wil je lid worden van V&VN Intensive Care? 

Klik dan hier!

Jaarplan 2017 -2020

Het bestuur heeft een jaarplan geschreven voor 2017. Dit jaarplan richt zich op 2017, maar blikt in haar activiteiten ook vooruit op de komende jaren en wil daarmee richting geven aan de ontwikkelingen van de professie van IC verpleegkunde.  

Het bestuur van V&VN IC stelt zich ten doel om de Intensive Care verpleegkundigen in Nederland in staat te stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met passie professioneel uit te oefenen.

Lees hier het hele documentLaatste nieuws

 • Op 26 maart aanstaande vindt het 30e Max Taks Vaatsymposium plaats. met lezingen worden door specialisten uit het veld en gericht op paramedici en medici die bij deze zorg betrokken zijn.

  Lees meer
 • De kans dat kinderen de intensive care overleven, is toegenomen tot 95 procent. Zo blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door NRC. De acht Kinder intensive care afdelingen melden aan de krant dat de overlevingskans is toegenomen van ongeveer 50 procent dertig jaar geleden tot 95 procent nu.Ongeveer vijfduizend kinderen komen elk jaar op de intensive care terecht, blijkt .......

  Lees meer
 • Het Radboud UMC organiseert op 23 maart 2018 een cardio-thoracaal symposium onder de titel 'de kloppende keten 3.0. Tijdens het symposium zal er aandacht zijn voor thoracale vaatchirurgie, apicale benadering van de TAVI, longchirurgie, invloeden van diepe koeling op het brein en bloedingsprotocol. Het symposium is bestemd IC-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, anesthesiemedewerkers, (arts) assistenten en andere zorgverleners, die betrokken zijn bij de hart- en longchirurgische patiënt. De kosten zijn € 75,- en inschrijven en meer informatie vind je hier

  Lees meer
 • Op 11 augustus zijn de onderzoeksresultaten van de landelijke enquête naar "Geestelijk Welbevinden en Geestelijke Verzorging op de IC, gehouden onder intensivisten, IC verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, werkzaam op IC's in Nederland, gepubliceerd in het wetenschappelijk blad: "Journal of Religion and Health." Het onderzoek werd uitgevoerd door Suzan Willemse et al.Langs deze weg wil zij iedereen bedanken voor de medewerking bij dit onderzoek. Lees hier het artikel 

  Spiritual Care in the ICU: Perspectives of Dutch Intensivists, ICU Nurses, and Spiritual Caregivers.

  Lees meer
 • Sepsis is doodsoorzaak nummer 1 op de intensive cares in ons land. En: sepsis wordt zowel buiten als binnen het ziekenhuis vaak te laat onderkend. Gevolg: onnodig grote impact én groeiende gezondheidszorgkosten. De bekendheid met (de gevolgen van) sepsis schiet tekort. Dit alles kan anders, moet anders! In navolging van de WHO roepen wij op tot een Nationaal Actieplan.

  Onderteken de petitie op https://sosvoorsepsis.petities.nl

  Lees meer

Patiëntenorganisatie IC Connect

Stichting FCIC heeft op 7 september 2017 IC Connect opgericht, de patiëntenorganisatie voor (ex-)IC-patiënten en naasten. Het oprichten van IC Connect wordt gezien als een belangrijke schakel in de IC-nazorg: lotgenotencontact en voorlichting aan patiënten en naasten. Samen met Stichting FCIC zullen ze belangenbehartiging en deelname aan wetenschappelijk onderzoek vorm blijven geven..

Op 11 november jl organiseerden zij in het Spoorwegmuseum te Utrecht de eerste lotgenotencontact. Lees in hun nieuwsbrief over de oprichting van IC Connect, de spanning rondom de subsidieaanvraag bij Fonds PGO van het Ministerie van VWS en over de indrukwekkende Lotgenotendag.